es de fr it en cn hk jp ko pt ptpt ar he el sv da ru nl tr pl hi th vi
ภาษาไทย (Thai)

aries Aries
September
22
iPhone AppStore Android Google Play Windows Phone Store

Your Daily Horoscope

twitter
facebook
mail
First Decanate March 21 to March 31 ทัศนคติ

ปฏิกิริยาและการตอบสนองทันทีของท่านนั้นก้าวร้าวโดยไม่จำเป็น และสร้างศัตรูตัวฉกาจขึ้นมาจากใครก็ตามที่กล้าขวางทางท่าน การใช้วิธีการที่นุ่มนวลกว่านั้นจะดีกว่า อย่าพูดสิ่งที่ท่านอาจเสียใจในภายหลังซึ่งจะถอนคำพูดยากโดยเฉพาะหากท่านไม่แน่ใจในข้อเท็จจริง 100% จงเงียบไว้ คิดอีกครั้งก่อนจะพูดอะไร

twitter
facebook
mail
Second Decanate April 1st to April 10 ลองสิ่งใหม่

ไม่ว่าท่านจะพยายามมากเพียงใด กลยุทธ์การแก้ปัญหาอย่างเคยของท่านก็ไม่ได้ทำให้เรื่องดีขึ้น วิธีการที่ท่านนำมาใช้ตามปรกติล้มเหลวและทิ้งให้ท่านอยู่ในสถานการณ์กระอักกระอ่วน กลยุทธ์ทางเลือกคือ การทิ้งยุทธวิธีของท่านไปและลองสิ่งใหม่ เพียงเท่านี้ท่านก็อาจจะพบทางออกของสิ่งที่ดูเหมือนเป็นเรื่องวุ่นวายที่แก้ไขไม่ได้

twitter
facebook
mail
Third Decanate April 11 to April 20 ลองสิ่งใหม่

ไม่ว่าท่านจะพยายามมากเพียงใด กลยุทธ์การแก้ปัญหาอย่างเคยของท่านก็ไม่ได้ทำให้เรื่องดีขึ้น วิธีการที่ท่านนำมาใช้ตามปรกติล้มเหลวและทิ้งให้ท่านอยู่ในสถานการณ์กระอักกระอ่วน กลยุทธ์ทางเลือกคือ การทิ้งยุทธวิธีของท่านไปและลองสิ่งใหม่ เพียงเท่านี้ท่านก็อาจจะพบทางออกของสิ่งที่ดูเหมือนเป็นเรื่องวุ่นวายที่แก้ไขไม่ได้