es de fr it en cn hk jp ko pt ptpt ar he el sv da ru nl tr pl hi th vi
ภาษาไทย (Thai)

aries Aries
March
1
iPhone AppStore Android Google Play Windows Phone Store

Your Daily Horoscope

twitter
facebook
mail
First Decanate March 21 to March 31 การเห็นพ้องกันแบบเป็นไปตามธรรมชาติ

ท่านสามารถเข้าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนหลายกลุ่มได้โดยไม่ต้องทำการประนีประนอมใดๆ จะเกิดข้อตกลงโดยธรรมชาติขึ้นระหว่างท่านกับกลุ่มดังกล่าว ท่านสามารถใช้เรื่องนี้เพื่อเอื้อโอกาสทางสังคม หรือเพื่อขับเคลื่อนสิ่งต่างๆ ไประหว่างทางในลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อทางบ้าน ตลอดจนทำให้ประสบการณ์ชีวิตในที่ทำงานเป็นประโยชน์มากขึ้นได้ จึงหวังได้ว่าจะเกิดการพัฒนารอบด้านขึ้น

twitter
facebook
mail
Second Decanate April 1st to April 10 เครือข่ายสังคมเข้มแข็งขึ้น

แม้หากทุกสิ่งทุกอย่างภายในวงสังคมของท่านจะดูดีเป็นพิเศษ และดูเหมือนจะเป็นไปแบบง่ายๆ สบายๆ แต่สิ่งสำคัญก็คือการที่ท่านรักษาความเกี่ยวข้องของท่านไว้ รักษาความเชื่อมโยงกับผู้อื่นไว้ ไม่ใช่เฉพาะ ณ ที่ทำงาน แต่ในชีวิตส่วนตัวด้วย ในอนาคตท่านอาจต้องการความช่วยเหลือและความสนับสนุนจากผู้ที่ใกล้ชิดท่านที่สุด และพวกเขาก็จะไม่ลืมเลยว่าท่านได้สนับสนุนพวกเขาในอดีต

twitter
facebook
mail
Third Decanate April 11 to April 20 เอาชนะอุปสรรค

ความซับซ้อนซึ่งเห็นอยู่ไกลลิบๆ มาพักหนึ่งแล้วกำลังปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้นอีก และท่านไม่สามารถเลื่อนการจัดการกับความซับซ้อนเหล่านี้ต่อไปได้นาน ขบปัญหาเหล่านี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แม้หากเป็นการยากสำหรับท่าน ยิ่งท่านทำเพิกเฉยกับปัญหา ปัญหาก็ยิ่งมีโอกาสจะท่วมท้นและยิ่งยากที่จะจัดการ