es de fr it en cn hk jp ko pt ptpt ar he el sv da ru nl tr pl hi th vi
ภาษาไทย (Thai)

gemini Gemini
June
4
iPhone AppStore Android Google Play Windows Phone Store

Your Daily Horoscope

twitter
facebook
mail
First Decanate May 21 to May 31 สร้างความเชื่อมโยงใหม่ๆ

ท่านตัดสินใจเรื่องทิศทางใหม่แล้วและกำลังดำเนินการตามแผนจากความปรารถนาอันแรงกล้าของท่านอยู่เงียบๆ บอกลาวิธีทำสิ่งต่างๆ ในอดีต และสร้างความเชื่อมโยงใหม่ๆ แทน อย่าลืมเพื่อน แต่จงมุ่งใช้พลังงานไปกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า ใช้ประโยชน์จากผู้ที่รู้จักคุ้นเคยทั้งเก่าและใหม่ให้มาช่วยท่านในเส้นทางค้นพบใหม่ที่ทอดไปสู่ความสำเร็จ

twitter
facebook
mail
Second Decanate June 1st to June 11 วิธีการใหม่

ถึงเวลาที่จะเริ่มงานในการนำแผนการที่ท่านถนอมไว้ยาวนานมาปฏิบัติเสียที และถึงเวลาที่จะทำให้เกิดอะไรใหม่ๆ ท่านแสดงความมั่นใจและความกระตือรือร้นซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องมีออกมา และจะดึงดูดผู้ที่สามารถช่วยให้ท่านนำแผนที่เกิดจากความปรารถนาอันแรงกล้าของท่านไปสู่อนาคต จงซาบซึ้งกับความช่วยเหลือที่มีผู้เสนอให้ อย่าถือเป็นเรื่องธรรมดา

twitter
facebook
mail
Third Decanate June 12 to June 21 วิธีการใหม่

ถึงเวลาที่จะเริ่มงานในการนำแผนการที่ท่านถนอมไว้ยาวนานมาปฏิบัติเสียที และถึงเวลาที่จะทำให้เกิดอะไรใหม่ๆ ท่านแสดงความมั่นใจและความกระตือรือร้นซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องมีออกมา และจะดึงดูดผู้ที่สามารถช่วยให้ท่านนำแผนที่เกิดจากความปรารถนาอันแรงกล้าของท่านไปสู่อนาคต จงซาบซึ้งกับความช่วยเหลือที่มีผู้เสนอให้ อย่าถือเป็นเรื่องธรรมดา