es de fr it en cn hk jp ko pt ptpt ar he el sv da ru nl tr pl hi th vi
ภาษาไทย (Thai)

leo Leo
March
4
iPhone AppStore Android Google Play Windows Phone Store

Your Daily Horoscope

twitter
facebook
mail
First Decanate July 23 to August 2 ด้านเศรษฐกิจ

อุปสรรคที่ท่านจำเป็นต้องเอาชนะพอกพูนขึ้น ระวังอย่าใช้ทรัพยากรมากเกินไปในการจัดการกับอุปสรรค คิดดูว่าที่จริงแล้วอุปสรรคใดขวางทางและป้องกันไม่ให้ท่านก้าวหน้าจริงๆ หรือคุ้มค่าที่จะใช้เวลาและพลังงานไปกับมัน มิเช่นนั้นข้อผิดพลาดต่างๆ จะนำไปสู่การเสื่อมถอยของระดับความพยายามที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดการกับอุปสรรคอย่างมีประสิทธิภาพ

twitter
facebook
mail
Second Decanate August 3 to August 13 ความท้าทาย

ท่านเผชิญความท้าทายที่ต้องต่อสู้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะใครบางคนกำลังต่อต้านท่าน หรือเพียงแต่อยู่ตรงนั้นแล้วทำให้สมดุลของท่านเสียไป แต่ท่านต้องจัดการกับความท้าทายเหล่านี้และพิจารณาตามสมควรว่าอุปสรรคเช่นนั้นเรียกร้องให้ต้องจัดการกับมัน มิเช่นนั้นมันจะมีผลต่อชีวิตของท่านในทางไม่พึงประสงค์ได้หากท่านไม่จัดการกับมัน

twitter
facebook
mail
Third Decanate August 14 to August 23 ความท้าทาย

ท่านเผชิญความท้าทายที่ต้องต่อสู้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะใครบางคนกำลังต่อต้านท่าน หรือเพียงแต่อยู่ตรงนั้นแล้วทำให้สมดุลของท่านเสียไป แต่ท่านต้องจัดการกับความท้าทายเหล่านี้และพิจารณาตามสมควรว่าอุปสรรคเช่นนั้นเรียกร้องให้ต้องจัดการกับมัน มิเช่นนั้นมันจะมีผลต่อชีวิตของท่านในทางไม่พึงประสงค์ได้หากท่านไม่จัดการกับมัน