es de fr it en cn hk jp ko pt ptpt ar he el sv da ru nl tr pl hi th vi
עברית (Hebrew)

sagittarius Sagittarius
December
13
iPhone AppStore Android Google Play Windows Phone Store

Your Daily Horoscope

twitter
facebook
mail
First Decanate November 23 to December 1st יד תומכת

כעת, כשאתם מתקשרים טוב במיוחד עם הקרובים אליכם ומסוגלים לחלוק עמם את רעיונותיכם, תוכלו גם לזכות במהירות בתומכים נלהבים לרעיונות אלו. הפסיקו לגלות חוסר אמון וקבלו בברכה את היד המושטת אליכם לעזרה. נסו גם להיפתח אל רעיונותיהם של אחרים ואולי אף לשלבם בתכניותיכם. מהלך כזה עשוי לקדם אתכם אף יותר.

twitter
facebook
mail
Second Decanate December 2 to December 11 מקורות השראה

השתמשו כעת בכל הזדמנות כדי להפיח רעננות ברעיונותיכם ותכניותיכם. בזאת יוכלו לסייע לכם שיחות עם חברים ועמיתים, אולם גם שינוי נקודת המבט האישית שלכם. פתחו עצמכם לחוויות ומחשבות חדשים, המוענקים לכם על ידי הסביבה הקרובה. ואולם היזהרו לא לסטות יתר על המידה מן המסלול האישי והישארו נאמנים לעצמכם.

twitter
facebook
mail
Third Decanate December 12 to December 21 הרחיקו ראות

כרגע, מרוב עצים אינכם רואים את היער, למרות שעד עתה בכל זאת הייתם בדרך הנכונה והצלחתם להסתדר עם השיטות הישנות שלכם. ואולם גם היער יכול להפוך לג'ונגל של ממש, ובמקרה כזה יש צורך לתור אחר אפשרויות חדשות. נסו לשנות את אופן ההתנהלות שלכם ולעתים לחדור גם דרך הסבך. אז תוכלו להתקרב בצורה מהירה יותר למטרתכם.