es de fr it en cn hk jp ko pt ptpt ar he el sv da ru nl tr pl hi th vi
Tiếng Việt (Vietnamese)

sagittarius Sagittarius
May
20
iPhone AppStore Android Google Play Windows Phone Store

Your Daily Horoscope

twitter
facebook
mail
First Decanate November 23 to December 1st Rèn luyện sự kiên nhẫn

Với nhiều thất bại hơn lệ thường, đây hẳn không phải là những hoàn cảnh lý tưởng để bạn theo đuổi hy vọng hay tham vọng, bạn khó có thể đạt được tiến triển. Rèn luyện sự kiên nhẫn, những cơ hội tốt vẫn còn nằm trong kho. Học từ thất bại và đảm bảo việc không mắc lại sai lầm. Nếu số phận lại trêu đùa bạn, hãy nhớ rằng không thể cưỡng lại được số phận; có lẽ số phận vẫn còn giành cho bạn điều gì đó đáng giá hơn.

twitter
facebook
mail
Second Decanate December 2 to December 11 Các tình huống không lường trước

Một sự kiện ngoài dự kiến buộc bạn phải thay đổi hoàn toàn các kế hoạch của mình và làm thay đổi cách mà sự kiện diễn ra. Không nên quá lo lắng, nếu bạn lập kế hoạch cho mọi chuyện thì rất nhiều những điều thú vị đáng ngạc nhiên và những kết quả lạ thường của cuộc sống sẽ không bao giờ diễn ra. Thay vào đó, hãy chú ý tới những điều thú vị mà cuộc sống cất giữ, điều này sẽ thay đổi hoàn toàn con đường của bạn một cách đầy tích cực trong tương lai.

twitter
facebook
mail
Third Decanate December 12 to December 21 Các tình huống không lường trước

Một sự kiện ngoài dự kiến buộc bạn phải thay đổi hoàn toàn các kế hoạch của mình và làm thay đổi cách mà sự kiện diễn ra. Không nên quá lo lắng, nếu bạn lập kế hoạch cho mọi chuyện thì rất nhiều những điều thú vị đáng ngạc nhiên và những kết quả lạ thường của cuộc sống sẽ không bao giờ diễn ra. Thay vào đó, hãy chú ý tới những điều thú vị mà cuộc sống cất giữ, điều này sẽ thay đổi hoàn toàn con đường của bạn một cách đầy tích cực trong tương lai.