es de fr it en cn hk jp ko pt ptpt ar he el sv da ru nl tr pl hi th vi
ภาษาไทย (Thai)

scorpio Scorpio
July
24
iPhone AppStore Android Google Play Windows Phone Store

Your Daily Horoscope

twitter
facebook
mail
First Decanate October 24 to November 2 ด้านเศรษฐกิจ

อุปสรรคที่ท่านจำเป็นต้องเอาชนะพอกพูนขึ้น ระวังอย่าใช้ทรัพยากรมากเกินไปในการจัดการกับอุปสรรค คิดดูว่าที่จริงแล้วอุปสรรคใดขวางทางและป้องกันไม่ให้ท่านก้าวหน้าจริงๆ หรือคุ้มค่าที่จะใช้เวลาและพลังงานไปกับมัน มิเช่นนั้นข้อผิดพลาดต่างๆ จะนำไปสู่การเสื่อมถอยของระดับความพยายามที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดการกับอุปสรรคอย่างมีประสิทธิภาพ

twitter
facebook
mail
Second Decanate November 3 to November 12 ความท้าทาย

ท่านเผชิญความท้าทายที่ต้องต่อสู้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะใครบางคนกำลังต่อต้านท่าน หรือเพียงแต่อยู่ตรงนั้นแล้วทำให้สมดุลของท่านเสียไป แต่ท่านต้องจัดการกับความท้าทายเหล่านี้และพิจารณาตามสมควรว่าอุปสรรคเช่นนั้นเรียกร้องให้ต้องจัดการกับมัน มิเช่นนั้นมันจะมีผลต่อชีวิตของท่านในทางไม่พึงประสงค์ได้หากท่านไม่จัดการกับมัน

twitter
facebook
mail
Third Decanate November 13 to November 22 ความท้าทาย

ท่านเผชิญความท้าทายที่ต้องต่อสู้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะใครบางคนกำลังต่อต้านท่าน หรือเพียงแต่อยู่ตรงนั้นแล้วทำให้สมดุลของท่านเสียไป แต่ท่านต้องจัดการกับความท้าทายเหล่านี้และพิจารณาตามสมควรว่าอุปสรรคเช่นนั้นเรียกร้องให้ต้องจัดการกับมัน มิเช่นนั้นมันจะมีผลต่อชีวิตของท่านในทางไม่พึงประสงค์ได้หากท่านไม่จัดการกับมัน