es de fr it en cn hk jp ko pt ptpt ar he el sv da ru nl tr pl hi th vi
ภาษาไทย (Thai)

scorpio Scorpio
October
20
iPhone AppStore Android Google Play Windows Phone Store

Your Daily Horoscope

twitter
facebook
mail
First Decanate October 24 to November 2 สร้างความเชื่อมโยงใหม่ๆ

ท่านตัดสินใจเรื่องทิศทางใหม่แล้วและกำลังดำเนินการตามแผนจากความปรารถนาอันแรงกล้าของท่านอยู่เงียบๆ บอกลาวิธีทำสิ่งต่างๆ ในอดีต และสร้างความเชื่อมโยงใหม่ๆ แทน อย่าลืมเพื่อน แต่จงมุ่งใช้พลังงานไปกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า ใช้ประโยชน์จากผู้ที่รู้จักคุ้นเคยทั้งเก่าและใหม่ให้มาช่วยท่านในเส้นทางค้นพบใหม่ที่ทอดไปสู่ความสำเร็จ

twitter
facebook
mail
Second Decanate November 3 to November 12 ชีวิตประจำวันอันแสนสบาย

ชีวิตประจำวันกำลังน่าเย้ายวนในตัวมันเอง ดูเหมือนว่าท่านจะเข้ากับทุกคนที่พบหรือได้ติดต่อด้วยเป็นอย่างดี จงเพลิดเพลินกับตัวเอง ท่านอยู่ในตำแหน่งที่จะเก็บเกี่ยวไมตรีจิตและความสนับสนุนจากทุกคนที่ท่านพบได้มาก ใช้พลังงานเชิงบวกนี้ ทำให้ตัวท่านเองหลุดออกจากการโต้เถียงใดๆ แล้วในที่สุดท่านจะสามารถเพลิดเพลินกับความสงบเงียบที่มีมากขึ้น

twitter
facebook
mail
Third Decanate November 13 to November 22 ชีวิตประจำวันอันแสนสบาย

ชีวิตประจำวันกำลังน่าเย้ายวนในตัวมันเอง ดูเหมือนว่าท่านจะเข้ากับทุกคนที่พบหรือได้ติดต่อด้วยเป็นอย่างดี จงเพลิดเพลินกับตัวเอง ท่านอยู่ในตำแหน่งที่จะเก็บเกี่ยวไมตรีจิตและความสนับสนุนจากทุกคนที่ท่านพบได้มาก ใช้พลังงานเชิงบวกนี้ ทำให้ตัวท่านเองหลุดออกจากการโต้เถียงใดๆ แล้วในที่สุดท่านจะสามารถเพลิดเพลินกับความสงบเงียบที่มีมากขึ้น