es de fr it en cn hk jp ko pt ptpt ar he el sv da ru nl tr pl hi th vi
ภาษาไทย (Thai)

scorpio Scorpio
September
30
iPhone AppStore Android Google Play Windows Phone Store

Your Daily Horoscope

twitter
facebook
mail
First Decanate October 24 to November 2 การทำงานเป็นทีมนำมาซึ่งความสำเร็จ

ผู้คนที่ท่านรู้จักกำลังส่งเสริมและสนับสนุนท่าน ด้วยทีมผู้ช่วยเหลือทีมนี้ท่านจะสามารถรับความท้าทายต่างๆ ที่ยากลำบากได้ ซึ่งในที่สุดจะช่วยให้ท่านทำความปรารถนาอันแรงกล้าประการสุดท้ายสำเร็จ พลวัตหรือการเคลื่อนไหวที่กระเพื่อมอยู่ระหว่างท่านกับสมัครพรรคพวกจะช่วยท่านในการเอาชนะงานที่ต้องการความเอาใจใส่และยากลำบากที่สุด ช่วยนำมาซึ่งการบรรลุผลและความสำเร็จที่ยั่งยืน

twitter
facebook
mail
Second Decanate November 3 to November 12 ทำให้เครือข่ายเข้มแข็งขึ้น

เชื่อมโยงกับบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในชีวิตครอบครัวของท่านอีกครั้งอย่างเหมาะสม ข้อผูกมัดที่ท่านมีต่อครอบครัวจะเป็นที่ปรากฏ และทุกคนที่เกี่ยวข้องจะซาบซึ้งมากกับความสนับสนุนที่ท่านให้แก่ผู้ที่ท่านมีความสัมพันธ์ด้วย ใช้โอกาสนี้จัดการกับข้อพิพาทที่ยังไม่ได้แก้ไขใดๆ เนื่องจากมีโอกาสปรองดองกันสูง

twitter
facebook
mail
Third Decanate November 13 to November 22 ภาวะอันไม่พึงประสงค์

เหตุการณ์ต่างๆ ไม่ได้ดำเนินไปอย่างราบรื่น ดูเหมือนว่าท่านจะพบความยากลำบากไม่ว่าจะมองไปทางใด แต่ที่จริงแล้วท่านจะจัดการกับภาวะที่ดูเหมือนไม่พึงประสงค์เหล่านี้แบบสบายๆ และจะเห็นเป็นความท้าทาย หากบางสิ่งบางอย่างไม่ได้เป็นไปตามที่ท่านวางแผนไว้ ผลลัพธ์ที่แท้จริงและอุปสรรคที่ท่านเอาชนะระหว่างทางก็จะทำหน้าที่ทำให้การเดินทางของท่านน่าสนใจขึ้นเท่านั้น