es de fr it en cn hk jp ko pt ptpt ar he el sv da ru nl tr pl hi th vi
ภาษาไทย (Thai)

scorpio Scorpio
November
14
iPhone AppStore Android Google Play Windows Phone Store

Your Daily Horoscope

twitter
facebook
mail
First Decanate October 24 to November 2 สร้างความเชื่อมโยงใหม่ๆ

ท่านตัดสินใจเรื่องทิศทางใหม่แล้วและกำลังดำเนินการตามแผนจากความปรารถนาอันแรงกล้าของท่านอยู่เงียบๆ บอกลาวิธีทำสิ่งต่างๆ ในอดีต และสร้างความเชื่อมโยงใหม่ๆ แทน อย่าลืมเพื่อน แต่จงมุ่งใช้พลังงานไปกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า ใช้ประโยชน์จากผู้ที่รู้จักคุ้นเคยทั้งเก่าและใหม่ให้มาช่วยท่านในเส้นทางค้นพบใหม่ที่ทอดไปสู่ความสำเร็จ

twitter
facebook
mail
Second Decanate November 3 to November 12 วิธีการใหม่

ถึงเวลาที่จะเริ่มงานในการนำแผนการที่ท่านถนอมไว้ยาวนานมาปฏิบัติเสียที และถึงเวลาที่จะทำให้เกิดอะไรใหม่ๆ ท่านแสดงความมั่นใจและความกระตือรือร้นซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องมีออกมา และจะดึงดูดผู้ที่สามารถช่วยให้ท่านนำแผนที่เกิดจากความปรารถนาอันแรงกล้าของท่านไปสู่อนาคต จงซาบซึ้งกับความช่วยเหลือที่มีผู้เสนอให้ อย่าถือเป็นเรื่องธรรมดา

twitter
facebook
mail
Third Decanate November 13 to November 22 วิธีการใหม่

ถึงเวลาที่จะเริ่มงานในการนำแผนการที่ท่านถนอมไว้ยาวนานมาปฏิบัติเสียที และถึงเวลาที่จะทำให้เกิดอะไรใหม่ๆ ท่านแสดงความมั่นใจและความกระตือรือร้นซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องมีออกมา และจะดึงดูดผู้ที่สามารถช่วยให้ท่านนำแผนที่เกิดจากความปรารถนาอันแรงกล้าของท่านไปสู่อนาคต จงซาบซึ้งกับความช่วยเหลือที่มีผู้เสนอให้ อย่าถือเป็นเรื่องธรรมดา