es de fr it en cn hk jp ko pt ptpt ar he el sv da ru nl tr pl hi th vi
עברית (Hebrew)

taurus Taurus
April
23
iPhone AppStore Android Google Play Windows Phone Store

Your Daily Horoscope

twitter
facebook
mail
First Decanate April 21 to April 30 סוף לחלומות

אם בתקופה האחרונה הייתם עסוקים בטוויית חלומות ובניית ארמונות באוויר, הגי הגיע הזמן להתעורר ולהתחיל בהגשמת הפרויקטים. יוצא לך כמו שצריך. רק במציאות ניתן יהיה לראות אם תכניותיכם ניצבות על בסיס איתן וניתנות ליישום. ואולם אם תמשיכו הלאה לחלום בצורה מנותקת מן המציאות, תפסידו הזדמנות חשובה ותבזבזו אנרגיה יקרה.

twitter
facebook
mail
Second Decanate May 1st to May 10 האומץ לשנות

נראה שהגיעה העת להגשים סוף סוף את חלומותיכם. אזרו אומץ, משום שכך תוכלו לשפר לא רק את מצבכם האישי, אלא אף את זה המקצועי. תוכלו אף להוות דוגמא לעמיתיכם. ואולם עליכם לאפשר לעצמכם גם לשחרר קיטור מדי פעם כדי לשכוח את המתח. הקדישו עצמכם בזמנכם הפנוי לפעילויות ספורטיביות. דבר זה יעניק לכם את ההזדמנות לשמור את מטרותיכם בטווח ראיה.

twitter
facebook
mail
Third Decanate May 11 to May 20 ביצוע יעדים

התוכניות שתכננתם זמן כה רב עומדות לפני ביצוע. גם אם עדיין יש בכם ספק, אל לכם להסס עוד. לשם כך תוצע לכם גם עזרה מצדדים רבים. מכל מקום, עליכם להגיב בפתיחות גם לביקורת בונה. המטרה היא אך ורק טובתכם. ואולם אל תשכחו בתקופה פעלתנית זו, לדאוג גם לגופכם. הקפידו על תזונה ופעילות ספורטיבית מאוזנות. רק כך תוכלו לעמוד בעומס.