es de fr it en cn hk jp ko pt ptpt ar he el sv da ru nl tr pl hi th vi
ภาษาไทย (Thai)

virgo Virgo
February
21
iPhone AppStore Android Google Play Windows Phone Store

Your Daily Horoscope

twitter
facebook
mail
First Decanate August 24 to September 3 ความไม่แน่นอน

ความลังเลสงสัยนำไปสู่ความซับซ้อนที่ไม่ได้คาดล่วงหน้าไว้ ท่านมีชีวิตชีวามากขึ้นอย่างแน่นอน แต่ในลักษณะที่ค่อนข้างก่อให้เกิดความขัดแย้งและความไม่ปรองดอง หากท่านได้รับการยอมรับในขณะที่ผู้อื่นต้องสูญเสียและทำให้ผู้คนไม่สบายใจก็รังแต่จะสร้างปัญหาให้แก่ท่านในภายหลัง ดังนั้น เหนี่ยวรั้งความปรารถนาไว้ หลีกเลี่ยงการกระทำรุนแรง และท่านจะมีโอกาสสูงที่จะอยู่รอดปลอดภัยโดยไม่ประสบความยากลำบากมากในอนาคต

twitter
facebook
mail
Second Decanate September 4 to September 13 ความคาดหวัง

แม้ความยากลำบากจะเกิดขึ้นมาเพื่อให้ท่านจัดการ แต่ท่านก็รู้สึกเครียดเล็กน้อย จงใส่ใจกับสวัสดิภาพของท่านและอย่าคาดหวังมากเกินไป จงอดทนและมุ่งความสนใจไปที่การทำตัวให้สงบและเชื่อมั่นในตัวเองแทนที่จะต่อสู้กับปัญหาแบบหัวชนฝาหรือใช้การเผชิญหน้าโดยตรง ในที่สุดเรื่องต่างๆ จะได้ผลสำเร็จและเป็นที่พอใจกว่าที่ท่านคาดหวังแต่แรกมาก

twitter
facebook
mail
Third Decanate September 14 to September 23 ความคาดหวัง

แม้ความยากลำบากจะเกิดขึ้นมาเพื่อให้ท่านจัดการ แต่ท่านก็รู้สึกเครียดเล็กน้อย จงใส่ใจกับสวัสดิภาพของท่านและอย่าคาดหวังมากเกินไป จงอดทนและมุ่งความสนใจไปที่การทำตัวให้สงบและเชื่อมั่นในตัวเองแทนที่จะต่อสู้กับปัญหาแบบหัวชนฝาหรือใช้การเผชิญหน้าโดยตรง ในที่สุดเรื่องต่างๆ จะได้ผลสำเร็จและเป็นที่พอใจกว่าที่ท่านคาดหวังแต่แรกมาก