es de fr it en cn hk jp ko pt ptpt ar he el sv da ru nl tr pl hi th vi
ภาษาไทย (Thai)

virgo Virgo
October
2
iPhone AppStore Android Google Play Windows Phone Store

Your Daily Horoscope

twitter
facebook
mail
First Decanate August 24 to September 3 การทำงานเป็นทีมนำมาซึ่งความสำเร็จ

ผู้คนที่ท่านรู้จักกำลังส่งเสริมและสนับสนุนท่าน ด้วยทีมผู้ช่วยเหลือทีมนี้ท่านจะสามารถรับความท้าทายต่างๆ ที่ยากลำบากได้ ซึ่งในที่สุดจะช่วยให้ท่านทำความปรารถนาอันแรงกล้าประการสุดท้ายสำเร็จ พลวัตหรือการเคลื่อนไหวที่กระเพื่อมอยู่ระหว่างท่านกับสมัครพรรคพวกจะช่วยท่านในการเอาชนะงานที่ต้องการความเอาใจใส่และยากลำบากที่สุด ช่วยนำมาซึ่งการบรรลุผลและความสำเร็จที่ยั่งยืน

twitter
facebook
mail
Second Decanate September 4 to September 13 ทำให้เครือข่ายเข้มแข็งขึ้น

เชื่อมโยงกับบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในชีวิตครอบครัวของท่านอีกครั้งอย่างเหมาะสม ข้อผูกมัดที่ท่านมีต่อครอบครัวจะเป็นที่ปรากฏ และทุกคนที่เกี่ยวข้องจะซาบซึ้งมากกับความสนับสนุนที่ท่านให้แก่ผู้ที่ท่านมีความสัมพันธ์ด้วย ใช้โอกาสนี้จัดการกับข้อพิพาทที่ยังไม่ได้แก้ไขใดๆ เนื่องจากมีโอกาสปรองดองกันสูง

twitter
facebook
mail
Third Decanate September 14 to September 23 ทำให้เครือข่ายเข้มแข็งขึ้น

เชื่อมโยงกับบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในชีวิตครอบครัวของท่านอีกครั้งอย่างเหมาะสม ข้อผูกมัดที่ท่านมีต่อครอบครัวจะเป็นที่ปรากฏ และทุกคนที่เกี่ยวข้องจะซาบซึ้งมากกับความสนับสนุนที่ท่านให้แก่ผู้ที่ท่านมีความสัมพันธ์ด้วย ใช้โอกาสนี้จัดการกับข้อพิพาทที่ยังไม่ได้แก้ไขใดๆ เนื่องจากมีโอกาสปรองดองกันสูง