es de fr it en cn hk jp ko pt ptpt ar he el sv da ru nl tr pl hi th vi
ภาษาไทย (Thai)

virgo Virgo
March
5
iPhone AppStore Android Google Play Windows Phone Store

Your Daily Horoscope

twitter
facebook
mail
First Decanate August 24 to September 3 ความไม่แน่นอน

ความลังเลสงสัยนำไปสู่ความซับซ้อนที่ไม่ได้คาดล่วงหน้าไว้ ท่านมีชีวิตชีวามากขึ้นอย่างแน่นอน แต่ในลักษณะที่ค่อนข้างก่อให้เกิดความขัดแย้งและความไม่ปรองดอง หากท่านได้รับการยอมรับในขณะที่ผู้อื่นต้องสูญเสียและทำให้ผู้คนไม่สบายใจก็รังแต่จะสร้างปัญหาให้แก่ท่านในภายหลัง ดังนั้น เหนี่ยวรั้งความปรารถนาไว้ หลีกเลี่ยงการกระทำรุนแรง และท่านจะมีโอกาสสูงที่จะอยู่รอดปลอดภัยโดยไม่ประสบความยากลำบากมากในอนาคต

twitter
facebook
mail
Second Decanate September 4 to September 13 ความคาดหวัง

แม้ความยากลำบากจะเกิดขึ้นมาเพื่อให้ท่านจัดการ แต่ท่านก็รู้สึกเครียดเล็กน้อย จงใส่ใจกับสวัสดิภาพของท่านและอย่าคาดหวังมากเกินไป จงอดทนและมุ่งความสนใจไปที่การทำตัวให้สงบและเชื่อมั่นในตัวเองแทนที่จะต่อสู้กับปัญหาแบบหัวชนฝาหรือใช้การเผชิญหน้าโดยตรง ในที่สุดเรื่องต่างๆ จะได้ผลสำเร็จและเป็นที่พอใจกว่าที่ท่านคาดหวังแต่แรกมาก

twitter
facebook
mail
Third Decanate September 14 to September 23 ความคาดหวัง

แม้ความยากลำบากจะเกิดขึ้นมาเพื่อให้ท่านจัดการ แต่ท่านก็รู้สึกเครียดเล็กน้อย จงใส่ใจกับสวัสดิภาพของท่านและอย่าคาดหวังมากเกินไป จงอดทนและมุ่งความสนใจไปที่การทำตัวให้สงบและเชื่อมั่นในตัวเองแทนที่จะต่อสู้กับปัญหาแบบหัวชนฝาหรือใช้การเผชิญหน้าโดยตรง ในที่สุดเรื่องต่างๆ จะได้ผลสำเร็จและเป็นที่พอใจกว่าที่ท่านคาดหวังแต่แรกมาก