es de fr it en cn hk jp ko pt ptpt ar he el sv da ru nl tr pl hi th vi
ภาษาไทย (Thai)

virgo Virgo
December
2
iPhone AppStore Android Google Play Windows Phone Store

Your Daily Horoscope

twitter
facebook
mail
First Decanate August 24 to September 3 สถานการณ์ที่มิได้คาดไว้

เหตุการณ์ที่มิได้คาดไว้บังคับให้ท่านเปลี่ยนแปลงแผนโดยสิ้นเชิง และเปลี่ยนแปลงลักษณะที่เหตุการณ์ต่างๆ คลี่ออกมาให้เห็น อย่าเป็นทุกข์เกินไป หากท่านวางแผนทุกสิ่งทุกอย่าง ผลลัพธ์ที่ดีเกินธรรมดาหรือเรื่องดีที่น่าประหลาดใจมากมายในชีวิตก็จะไม่มีวันเกิดขึ้นเลย จงตื่นตัวต่อสมบัติที่ซ่อนอยู่ที่ชีวิตเตรียมไว้ให้ซึ่งในที่สุดจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของท่านไปในทางที่ดีขึ้นในอนาคตแทน

twitter
facebook
mail
Second Decanate September 4 to September 13 ไล่ตามเป้าหมาย

การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์แวดล้อมต่างๆ หมายความว่า เป้าหมายของท่านกลายเป็นสิ่งที่บรรลุได้ยากขึ้น อย่าเสียใจหรือยอมให้มันทำให้หงุดหงิด คิดให้ดีเกี่ยวกับสถานการณ์นั้น สิ่งที่ดูเหมือนเป็นการก้าวถอยหลังนี้เอาชนะได้ง่ายด้วยการกระทำที่เหมาะสม และจะไม่เลวร้ายอย่างที่ท่านคิดในตอนแรก บ่อยครั้งการก้าวถอยหลังสามารถช่วยคลี่คลายประเด็นที่ค้างคาและในที่สุดนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีกว่าได้

twitter
facebook
mail
Third Decanate September 14 to September 23 ไล่ตามเป้าหมาย

การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์แวดล้อมต่างๆ หมายความว่า เป้าหมายของท่านกลายเป็นสิ่งที่บรรลุได้ยากขึ้น อย่าเสียใจหรือยอมให้มันทำให้หงุดหงิด คิดให้ดีเกี่ยวกับสถานการณ์นั้น สิ่งที่ดูเหมือนเป็นการก้าวถอยหลังนี้เอาชนะได้ง่ายด้วยการกระทำที่เหมาะสม และจะไม่เลวร้ายอย่างที่ท่านคิดในตอนแรก บ่อยครั้งการก้าวถอยหลังสามารถช่วยคลี่คลายประเด็นที่ค้างคาและในที่สุดนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีกว่าได้