es de fr it en cn hk jp ko pt ptpt ar he el sv da ru nl tr pl hi th vi
ภาษาไทย (Thai)

sagittarius Sagittarius
September
26
iPhone AppStore Android Google Play Windows Phone Store

Your Daily Horoscope

twitter
facebook
mail
First Decanate November 23 to December 1st ชีวิตประจำวันอันแสนสบาย

ชีวิตประจำวันกำลังน่าเย้ายวนในตัวมันเอง ดูเหมือนว่าท่านจะเข้ากับทุกคนที่พบหรือได้ติดต่อด้วยเป็นอย่างดี จงเพลิดเพลินกับตัวเอง ท่านอยู่ในตำแหน่งที่จะเก็บเกี่ยวไมตรีจิตและความสนับสนุนจากทุกคนที่ท่านพบได้มาก ใช้พลังงานเชิงบวกนี้ ทำให้ตัวท่านเองหลุดออกจากการโต้เถียงใดๆ แล้วในที่สุดท่านจะสามารถเพลิดเพลินกับความสงบเงียบที่มีมากขึ้น

twitter
facebook
mail
Second Decanate December 2 to December 11 การผูกสัมพันธ์

การผูกสัมพันธ์ทำเพื่อให้รู้สึกเป็นที่ต้อนรับและยอมรับโดยทุกคนที่ท่านพบ อย่าลืมมอบความรักที่ท่านได้รับกลับไปในขนาดเท่ากัน และท่านจะสามารถเอาชนะใจผู้คนได้ซึ่งจะกลายมาเป็นเพื่อนตลอดชีวิต ด้วยทัศนคติที่ชอบต้อนรับและเป็นไปในทางบวกต่อผู้คนที่ท่านพบท่านจะมีโอกาสค้นพบคนรัก “หนึ่งเดียวคนนั้น” ที่เล็ดลอดไปก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำ

twitter
facebook
mail
Third Decanate December 12 to December 21 การผูกสัมพันธ์

การผูกสัมพันธ์ทำเพื่อให้รู้สึกเป็นที่ต้อนรับและยอมรับโดยทุกคนที่ท่านพบ อย่าลืมมอบความรักที่ท่านได้รับกลับไปในขนาดเท่ากัน และท่านจะสามารถเอาชนะใจผู้คนได้ซึ่งจะกลายมาเป็นเพื่อนตลอดชีวิต ด้วยทัศนคติที่ชอบต้อนรับและเป็นไปในทางบวกต่อผู้คนที่ท่านพบท่านจะมีโอกาสค้นพบคนรัก “หนึ่งเดียวคนนั้น” ที่เล็ดลอดไปก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำ