es de fr it en cn hk jp ko pt ptpt ar he el sv da ru nl tr pl hi th vi
ภาษาไทย (Thai)

sagittarius Sagittarius
September
30
iPhone AppStore Android Google Play Windows Phone Store

Your Daily Horoscope

twitter
facebook
mail
First Decanate November 23 to December 1st ทำให้เครือข่ายเข้มแข็งขึ้น

เชื่อมโยงกับบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในชีวิตครอบครัวของท่านอีกครั้งอย่างเหมาะสม ข้อผูกมัดที่ท่านมีต่อครอบครัวจะเป็นที่ปรากฏ และทุกคนที่เกี่ยวข้องจะซาบซึ้งมากกับความสนับสนุนที่ท่านให้แก่ผู้ที่ท่านมีความสัมพันธ์ด้วย ใช้โอกาสนี้จัดการกับข้อพิพาทที่ยังไม่ได้แก้ไขใดๆ เนื่องจากมีโอกาสปรองดองกันสูง

twitter
facebook
mail
Second Decanate December 2 to December 11 มิตรภาพใกล้ชิด

ความสัมพันธ์ภายในวงเพื่อนที่ใกล้ชิดจะแน่นแฟ้นขึ้นและนำไปสู่ประสบการณ์อันยากจะลืมเลือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนั้นในความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดซึ่งท่านผูกพันอย่างใกล้ชิดกว่านั้น กระบวนการในเชิงบวกมากๆ ที่สะสมมานานจะเกิดผลด้วยความรวดเร็วเหลือเชื่อ เชื่อมความสัมพันธ์ยิ่งขึ้นไปอีก จงยอมรับทุกคนอย่างที่เป็น ให้พลังงานไหลตามธรรมชาติ

twitter
facebook
mail
Third Decanate December 12 to December 21 มิตรภาพใกล้ชิด

ความสัมพันธ์ภายในวงเพื่อนที่ใกล้ชิดจะแน่นแฟ้นขึ้นและนำไปสู่ประสบการณ์อันยากจะลืมเลือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนั้นในความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดซึ่งท่านผูกพันอย่างใกล้ชิดกว่านั้น กระบวนการในเชิงบวกมากๆ ที่สะสมมานานจะเกิดผลด้วยความรวดเร็วเหลือเชื่อ เชื่อมความสัมพันธ์ยิ่งขึ้นไปอีก จงยอมรับทุกคนอย่างที่เป็น ให้พลังงานไหลตามธรรมชาติ