es de fr it en cn hk jp ko pt ptpt ar he el sv da ru nl tr pl hi th vi
ภาษาไทย (Thai)

sagittarius Sagittarius
April
10
iPhone AppStore Android Google Play Windows Phone Store

Your Daily Horoscope

twitter
facebook
mail
First Decanate November 23 to December 1st ออกตัวโครงการใหม่ๆ

ท่านรู้สึกแข็งแรงและความสามารถทางปัญหาเฉียบแหลม ดูเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านพยายามท่านก็ทำได้ดี ท่านสามารถใช้พลังงานที่ค้นพบใหม่นี้มาออกตัวโครงการบางโครงการที่ท่านวางแผนมาแล้วระยะหนึ่งได้ ท่านสามารถควบคุมสิ่งที่ท่านจำเป็นต้องมีได้ทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการจะกลายเป็นความสำเร็จ และท่านทำเช่นนี้ได้โดยรักษาความสนใจแน่วแน่ไว้ที่สิ่งที่ท่านต้องการบรรลุเท่านั้น

twitter
facebook
mail
Second Decanate December 2 to December 11 สรุปการตัดสินใจ

เมื่อเข้มแข็งขึ้นทั้งกายและใจแล้ว จึงเป็นเวลาในอุดมคติที่จะทำการตัดสินใจยากๆ ที่ท่านกันเอาไว้ข้างๆ ก่อนหน้านี้ ใช้เวลาที่ท่านจำเป็นต้องใช้มาคิดและทบทวนทุกรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับท่านให้ดีก่อนสรุปการตัดสินใจ ทันทีที่ท่านตัดสินใจแล้วอย่าสงสัยข้อสรุปของท่าน ยึดตามสิ่งที่ท่านตัดสินใจ

twitter
facebook
mail
Third Decanate December 12 to December 21 สรุปการตัดสินใจ

เมื่อเข้มแข็งขึ้นทั้งกายและใจแล้ว จึงเป็นเวลาในอุดมคติที่จะทำการตัดสินใจยากๆ ที่ท่านกันเอาไว้ข้างๆ ก่อนหน้านี้ ใช้เวลาที่ท่านจำเป็นต้องใช้มาคิดและทบทวนทุกรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับท่านให้ดีก่อนสรุปการตัดสินใจ ทันทีที่ท่านตัดสินใจแล้วอย่าสงสัยข้อสรุปของท่าน ยึดตามสิ่งที่ท่านตัดสินใจ