es de fr it en cn hk jp ko pt ptpt ar he el sv da ru nl tr pl hi th vi
ภาษาไทย (Thai)

sagittarius Sagittarius
June
15
iPhone AppStore Android Google Play Windows Phone Store

Your Daily Horoscope

twitter
facebook
mail
First Decanate November 23 to December 1st พลังแบบมีทิศทาง

มุ่งนำพลังงานของท่านไปสร้างสมทรัพยากรส่วนตัวของท่านเอง อย่าปล่อยให้พลังงานหมดเปลืองไปโดยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการโต้เถียงอันไม่จำเป็นซึ่งหลุดออกนอกความควบคุมง่าย นำพลังงานมาใช้อย่างมั่นใจในทางที่สร้างสรรค์กว่า แล้วท่านจะสามารถสร้างกำลังเคลื่อนไหวเพิ่มเติม และก้าวไปข้างหน้าเพื่อการพัฒนาและการเข้าใจ

twitter
facebook
mail
Second Decanate December 2 to December 11 สงวนพลังงาน

หากมีอะไรไม่ได้ผล อย่าโทษตัวเองโดยไม่จำเป็น อาจเป็นภาวะ ณ ขณะนี้ที่เล่นตลกกับท่าน สำรวจสถานะ ตามใจตัวเองเล็กน้อย และปล่อยให้สิ่งต่างๆ คลี่คลายเอง บางครั้งสถานการณ์ถัดไปจะปรากฏขึ้นแล้วเผยให้เห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆ อย่างสิ้นเชิง และการสำนึกได้ว่านั่นเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดก็จะทำให้ท่านสามารถใช้พลังงานของท่านได้

twitter
facebook
mail
Third Decanate December 12 to December 21 สงวนพลังงาน

หากมีอะไรไม่ได้ผล อย่าโทษตัวเองโดยไม่จำเป็น อาจเป็นภาวะ ณ ขณะนี้ที่เล่นตลกกับท่าน สำรวจสถานะ ตามใจตัวเองเล็กน้อย และปล่อยให้สิ่งต่างๆ คลี่คลายเอง บางครั้งสถานการณ์ถัดไปจะปรากฏขึ้นแล้วเผยให้เห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆ อย่างสิ้นเชิง และการสำนึกได้ว่านั่นเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดก็จะทำให้ท่านสามารถใช้พลังงานของท่านได้