es de fr it en cn hk jp ko pt ptpt ar he el sv da ru nl tr pl hi th vi
ภาษาไทย (Thai)

libra Libra
October
24
iPhone AppStore Android Google Play Windows Phone Store

Your Daily Horoscope

twitter
facebook
mail
First Decanate September 24 to October 3 การทำงานเป็นทีมนำมาซึ่งความสำเร็จ

ผู้คนที่ท่านรู้จักกำลังส่งเสริมและสนับสนุนท่าน ด้วยทีมผู้ช่วยเหลือทีมนี้ท่านจะสามารถรับความท้าทายต่างๆ ที่ยากลำบากได้ ซึ่งในที่สุดจะช่วยให้ท่านทำความปรารถนาอันแรงกล้าประการสุดท้ายสำเร็จ พลวัตหรือการเคลื่อนไหวที่กระเพื่อมอยู่ระหว่างท่านกับสมัครพรรคพวกจะช่วยท่านในการเอาชนะงานที่ต้องการความเอาใจใส่และยากลำบากที่สุด ช่วยนำมาซึ่งการบรรลุผลและความสำเร็จที่ยั่งยืน

twitter
facebook
mail
Second Decanate October 4 to October 13 ทำให้เครือข่ายเข้มแข็งขึ้น

เชื่อมโยงกับบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในชีวิตครอบครัวของท่านอีกครั้งอย่างเหมาะสม ข้อผูกมัดที่ท่านมีต่อครอบครัวจะเป็นที่ปรากฏ และทุกคนที่เกี่ยวข้องจะซาบซึ้งมากกับความสนับสนุนที่ท่านให้แก่ผู้ที่ท่านมีความสัมพันธ์ด้วย ใช้โอกาสนี้จัดการกับข้อพิพาทที่ยังไม่ได้แก้ไขใดๆ เนื่องจากมีโอกาสปรองดองกันสูง

twitter
facebook
mail
Third Decanate October 14 to October 23 ทำให้เครือข่ายเข้มแข็งขึ้น

เชื่อมโยงกับบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในชีวิตครอบครัวของท่านอีกครั้งอย่างเหมาะสม ข้อผูกมัดที่ท่านมีต่อครอบครัวจะเป็นที่ปรากฏ และทุกคนที่เกี่ยวข้องจะซาบซึ้งมากกับความสนับสนุนที่ท่านให้แก่ผู้ที่ท่านมีความสัมพันธ์ด้วย ใช้โอกาสนี้จัดการกับข้อพิพาทที่ยังไม่ได้แก้ไขใดๆ เนื่องจากมีโอกาสปรองดองกันสูง